Verbouw

Het verbouwen van een woning of bedrijfspand kan een behoorlijke ingreep zijn op de dagelijkse gang van zaken. Wij kunnen hierin een betrokken partij zijn.